Meteen naar de inhoud

bouwkundige inspectie

Bouwkundige keuring

Wanneer u een woning koopt is het belangrijk te weten wat de bouwkunidge staat is en of er op (korte) termijn onderhoud noodzakelijk is. Tijdens een bouwkundige keuring wordt een visuele inspectie van het gebouw uitgevoerd. Van alle bouwkundige onderdelen wordt bepaald in welke conditie deze verkeren en of herstel noodzakelijk is. De bevindingen worden tijdens de inspectie mondeling medegedeeld en later vastgelegd in het inspectierapport. In het inspectierapport krijgt u tevens een kostenindicatie van onderhoud op korte en lange termijn.

Met meer dan 250 uitgevoerde inspecties per jaar heeft Kamsma Bouwadvies een schat aan ervaring die we graag met u delen.

Nulmeting

Gaat u of uw buren verbouwen? Door hei-, funderings- of bouwwerkzaamheden kunnen schades aan omliggende gebouwen ontstaan. Het is belangrijk hier goede afspraken over te maken, een nulmeting is een onderdeel van deze afspraken. In een nulmeting wordt de huidige staat van een gebouw gedetailleerd fotografisch vastgelegd in een rapport. Ontstane schade kan door het nulmeting rapport worden bevestigd en/of ontkracht en voorkomt zo discussie.

Kamsma Bouwadvies biedt zowel een volledige nulmeting inclusief rapportage aan, als uitsluitend een fotografische opname voor de start van de bouw. Neem contact met ons op voor een nulmeting op maat.

Juridische Geschillen

In bouwprojecten kan zowel voor, tijdens of na de uitvoering een juridisch geschil ontstaan tussen verschillende partijen. Kamsma Bouwadvies biedt uitkomst door een deskundig en volledig onafhankelijk advies te geven. Wij geven advies over alle bouwkundige aspecten van een juridisch geschil. Bij twijfel over de kwaliteit van uw bouwproject leveren wij een second opinion. 

MJOP

Als vereniging van eigenaren bent u verplicht een meerjaren onderhoudsplan te hebben voor het hele woongebouw. In dit plan worden de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden over de komende jaren opgenomen en een financieel plan opgesteld. Zo weet u zeker dat onderhoud tijdig wordt uitgevoerd en er voldoende geld in kas is om de kosten te dekken. Kamsma Bouwadvies voorziet uw VvE van een MJOP op basis van een grondige inspectie van de huidge staat van onderhoud. 

Snel inzicht in wat wij voor U kunnen betekenen

neem hier contact met ons op